OM FORMIDLINGEN AF KOLONIHISTORIEN OG HERUNDER DANSK SLAVERI

Det skal nu hurtigt udredes, hvordan dansk kolonihistorie skal formidles.

Først skal man herunder selvklart fastlægge rammen.
Hvordan forholder Danmarks optræden sig til den generelle koloniverdenshistorie før og under de europæiske landes oversøiske ekspansion fra 16. Århundrede og frem?

Herunder er det naturligt at fastlægge slaveriets verdenshistories hovedtræk, vilkårene for ejendomsret over mennesker i andre og europæiske kulturer i de sidste århundreder samt slaveholds sammenhæng med raceopfattelser. Dette fordi det blandt nogle aktivister er opfattelsen, at den hvide races ubevidste subjektivitet blokerer for en sand historieopfattelse og -formidling.

Endelig bør motiver og forløb af afkoloniseringen samt frigivelsen af livegne og slaver følges fra Oplysningstidens meningsdannelse i Vesten og andre kulturer frem til den aktuelle aktivisme.

Opgaven er jo at give et så sandt og komplet billede som muligt, ikke?

Man skal vel ikke formidle en anakronistisk karikatur, vel? Vi vil hverken have fake news eller fake history

One thought on “OM FORMIDLINGEN AF KOLONIHISTORIEN OG HERUNDER DANSK SLAVERI”

  1. Det store spørgsmål må så være: Hvem skal have opgaven, så vi sikrer at der ikke er nogen blinde vinkler og mulighed for at så tvivl om resultatets kvalitet.

    Det vil formentlig være en opgave for en gruppe, men jeg er ikke i stand til at gennemskue hvordan den skal sammen sættes.

    Er der et konkret projekt et sted i en skuffe allerede?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *